Iron Baltics borstaggregat är ett snabbt och förmånligt alternativ för att snabbt röja undan och borsta bort smuts och skräp från trottoarer, uppfarter, korsningar, torg och andra större områden. Den roterande borsten fungerar utmärkt för att röja undan snö, sand, grus, löv och andra material.

Arbetsvinkel går att justera i fem olika lägen samt olika lägen för frontstödhjulen. Arbetshöjden går även att justera vilket gör att man har större flexibilitet beroende på arbetsområden. Allt efter att borstlamellerna slits ner så kan man även sänka ner borsten så att man kan använda så gott som hela borstlamellen.

Iron Baltics borstaggregat kan även enkelt ändras om från arbetsläge till transportläge genom att använda fordonets vinsch vilket gör att man snabbt kan förflytta sig mellan olika arbetsområden.

För mer information läs vår katalog eller kontaka vår närmaste återförsäljare.

  • Rotationshastighet på 250-450 rpm.

  • Polypropylen borstlameller (diameter 450 mm / 18 in).

  • Justerbara arbetsvinklar i fem lägen.

  • Justerbar arbetshöjd.

  • Justerbara frontstödhjul.

  • Arbetsläge och transportläge.

  • Komplett instruktionsbok och CE säkerhetsinstruktioner.