INTEGRITETSPOLICY OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Kontrollanten för personlig information på nätbutiken är;

Företag:         Iron Baltic OÜ
Regnr:            11296357
Adress:          Põldmäe tee 1, Vatsla 76915, Saue vald, Estland ( Europeiska Unionen )
Telefon:          (+372) 6 533 711
E-post:           info@ironbaltic.com

Vilken sorts personlig information sparas?

  • namn, telefonnummer och e-postadress;
  • leveransadress;
  • bankkontonummer;
  • kostnaden för varor och tjänster och information om betalningar (betalningshistorik);
  • information relaterat till kundtjänstkontakt.

Varför sparar vi personlig information?

Personlig information används för att hantera kundens beställningar och leverans av varor.
Information om betalningshistorik (inköpsdatum, varor, mängd, kundinformation) används för förbereda verkställande av beställning av varor och tjänster och för att analysera kundpreferenser.
Bankkontonumret används för betala ut ersättning till kunden.
Personlig information som e-post, telefonnummer och kundens namn används för att hantera situationer som uppstår i samband med hantering av varor och tjänster (kundtjänst).
Kundens IP-adress eller andra nätverksmarkörer används av nätbutiken som tjänster för informationssamhället och för nätstatistik.

Juridiska skäl
Personlig information hanteras med syftet att formulera och ingå ett kontrakt med kunden.
Personlig information hanteras för syftet att uppfylla lagliga skyldigheter (så som revision och förlikning av kundklagomål).

Mottagandet av personlig information
Personlig information förs över till nätbutikens kundtjänst för att hantera köp och betalningshistorik och för att hantera problem som kan uppstå för kunden.
Kundens namn, adress och telefonnummer vidarebefodras till leverantören. I de fall då varorna levereras med bud, vidarebefodras kundens adress till budet tillsammans med annan kontaktinformation.
Om kundkonton hos webbutiken sparas hos en tjänsteleverantör, kommer kundinformationen skickas till sagda leverantör i syftet att hantera kontofunktioner.
Personlig information kan komma att delas med IT-leverantörer med syftet att försäkra nätbutikens funktioner eller för datalagring.
Generellt sett samlar vi inte in eller sparar känslig information om kunder, och då det sker är det endast i undantagsfall, främst då kunden själv har valt att dela med sig av sådan information.

Säkerhet och dataåtkomst
Personlig information sparas på servrar som är placerade inom områden som tillhör medlemmar av den Europeiska Unionen eller medlemmar av det Europeiska Ekonomiska samarbetesområdet.
Information kan komma att överföras till länder vars dataskyddsregleringar har utvärderats och funnits vara tillfredsställande av Europakommissionen och till de företag i USA som tillhör nätverket Privacy Shield.
Nätbutikens medarbetare har tillgång till kundens personliga information för att kunna hantera tekniska problem hos nätbutiken och för att kunna bidra med kundtjänst.
Nätbutiken följer bestämda säkerhetsåtgärder på fysisk, organisatorisk och IT-nivå för att säkerställa att ingen oavsiktlig eller olaglig försörelse, förlust, förändring eller otillåten åtkomst eller avslöjande av personlig information kan ske.
Personlig information överförs till nätbutikens datahanterare (så som leverantörer eller datalagring) och hanteras under avtal mellan nätbutiken och de som hanterar informationen.
De som hanterar information skall se till att information är fullständigt skyddad under hela processen.

Åtkomst till och korrigering av personlig information
Användaren har åtkomst till sin personliga information och kan korrigera sagda information via användarportalen i nätbutiken. Om ett köp genomförs av en kund som inte har ett konto kan kunden få åtkomst till sin information genom att kontakta kundtjänsten.

Återkallande av samtycke
I de fall information hanteras efter kundens samtycke, kan kunden när som helst återkalla sitt samtycke genom att skriftligen meddela kundtjänsten via e-postmeddelande (support@ironbaltic.com).

Lagring
Personlig information raderas när kunden avslutar sitt konto hos nätbutiken, förutom när lagring av informationen är viktig för kontohantering eller för att hantera dispyter.
När ett köp genomförs där kunden inte har ett konto hos nätbutiken lagras informationen i tre år.
I de fall där dispyt har uppstått gällande betalning eller andra kunddispyter, lagras information till den tidpunkt då dispyten har lösts eller till den tidpunkt då fristen löper ut.
Personlig information som är nödvändig för kontohantering lagras i sju år.
Personlig information som anges via Chatbox lagras i två år.

Radering
För att begära att personlig information raderas, måste kundtjänsten kontaktas skriftligen via e-post (support@ironbaltic.com). Begäran att personlig information skall raderas skall besvaras inom en månad och tidpunkt för radering skall anges.

Överföring
Begäran av överföring av personlig information som sker via e-post besvaras inom en månad. Kundtjänst kommer identifiera kunden och ange vilken personlig information som skall föras över.

Anpassad marknadsföring
Om kunden har givit samtycke kommer e-postadress och telefonnummer användas för anpassad marknadsföring. Om kunden inte vill mottaga anpassad marknadsföring, bör kunden kontakta kundtjänst.

I de fall då personlig information används för anpassad marknadsföring (profilering) har kunden rätt att protestera användandet av kundens information i detta syfte när helst kunden så finner lämpligt. Detta inkluderar både initial hantering och fortsatt hantering av information, och även profilering, för anpassad marknadsföring. Denna ansökan skall meddelas skriftligen via e-post till kundtjänsten support@ironbaltic.com

Tvistlösning
Dispyter som uppstår angående hantering av personlig information hanteras genom kontakt med kundtjänsten;Disputes concerning the processing of personal data are settled through customer support;

E-post: support@ironbaltic.com
Telefon: (+372) 6 533 711

Tillsynsmyndighet är Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee).